Våre tjenester

... skreddersydd beslutningstøtte, prosessbistand og tilgang på kompetente diskusjonspartnere

Beslutningsstøtte

 • Utredninger

 • Kartlegginger

 • Analyser

 • Evalueringer

Innovasjon

 • Forretningsmodellutvikling

 • Kommersialisering

 • Etablererveiledning

 • Strategi og utviklingshjelp

Ledelse

 • Prosjekt- og prosessledelse

 • Strategi og  økonomistyring

 • Interimledelse

 • Styrearbeid

Gründerveiledning

 • Nettbasert  dialogplattform

 • Personlige råd og tips

 • Næringsfaglig vurdering (NAV)

 • Tilgang til maler og verktøy

Tlf: +47 990 05 570 

E-post: post@lera.no

Postadresse: Hamnegata 20, 7714 Steinkjer

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 11, 7013 Trondheim

 

Organisasjonsnummer: 946 233 862 MVA

Bankkonto: 4212 32 28205