Bidro til fusjon

I oktober 2021 fusjonerte Steinkjer Regnskap og Berg økonomi, assistert av Lera.


– Det hele startet med et oppdrag som arbeidende styreleder i Steinkjer Regnskap, sier Joar Nyborg, Lera. Daglig leder hadde sagt opp, og ulike alternativer ble vurdert. Prosessen endte med en fusjon mellom Steinkjer Regnskap og Berg Økonomi.

– Å slå samme bedrifter er alltid krevende, sier Nyborg. Teknisk sett innebærer det at ett selskap overta eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet selskap på gitte betingelser.


Følelser og økonomi

En fusjon innebærer både følelser, formaliteter og penger – og at begge selskapene ser at de totalt sett øker sin konkurransedyktighet i markedet.

– En nødvendig oppgave er en eller annen form for selskapsgjennomgang av begge selskap og at det blir en opplevelse av balanse i fusjonen, sier Nyborg. Vi vektla god forankring av prosessen blant eiere og ansatte, fordi dette gir et godt utgangspunkt for det videre liv som fusjonert selskap.


Ekstern bistand er lurt

– Arbeidet er ikke nødvendigvis vanskelig, sier Nyborg, men i større strategiske valg er det viktig at ulike synspunkter kommer fram underveis, og at det er en godt analysert beslutning som tas. Ekstern bistand kan være lurt for å ha med noen som tenker prosess og ikke er ansatt eller eier.


Vi gratulerer det fusjonerte selskapet med gjennomføringen og ønsker lykke til videre.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square