Oppdatert på sosiale forretningsmodeller

Sosial økonomisk virksomhet vil bli en stadig viktigere område i forretningsverdenen, og på den offentlige dagsorden framover.

Nylig deltok Bjørn Bratt, Leiv Eiriksson rådgivning og analyse (LERA), og Morten Stene, Nord universitet, på Social Enterprise World Forum (SEWF2018). 1400 delegater fra 47 land var til stede i Edinburgh, Scotland.

- Sosialt entreprenørskap er ei stor greie ute i den store verden, sier Bratt. Innholdet i engasjementene variere mye fra land til land avhengig av landets utviklingsnivå og eksisterende velferdssystem.

Sosial forretningsdrift

- På mange måter er sosial økonomisk virksomhet (sosial entreprises) en type forretningsmodell hvor de drivende målsettingene er sosiale, men innenfor en ordinær forretningsmessig logikk, sier Stene.

Med FNs bærekraftsmål får sosiale hensyn den samme funksjon som miljømessige hensyn, som i Norge er satt på kartet, og akseptert, gjennom arbeidet med det grønne skiftet og grønn konkurransekraft.

Offentlig dagsorden

Temaet aktualiseres også i Norge blant annet gjennom utvikling i Kommune-Norge og Kommune3.0 tenkingen (samhandlingskommunen). Og de nasjonale myndigheten har startet arbeidet med å utvikle strategier.

- De sosiale oppgaven er i stor grad det offentliges ansvar i velferdsstaten Norge, sier Stene. Derfor er sosiale entrepriser ofte en samhandling med kommuner - og frivillige initiativ.

ReSeNS

Deltagelsen var en del av LERAs arbeid innenfor ReSeNS-prosjektet (Regional utvikling og Samfunnsentreprenørskap i Norge−Sverige).

- Deltagelsen i ReSeNS-prosjektet har gitt oss veldig mye innsikt i utfordringene knytte til sosialt entreprenørskap og utvikling av sosialt bærekraftige forretningsvirksomhet, sier Bratt. I tillegg har det gitt et unikt internasjonalt nettverk.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square