February 11, 2019

April 12, 2018

Please reload

Siste innlegg

Forretningsutvikler i Trondheim

6 Jun 2018

 

Håvard Stadsøy er Leiv Eiriksson rådgiving og analyse sitt trondheimsansiktet for Trondheim kommunes etablerere som ønsker ansikt til ansikt møter for å diskutere potensielle forretningsideer.

 

Stadsøy kommer fra LEN, og en av medarbeiderne som er med over til Leiv Eiriksson rådgiving og analyse. Han har utdannet siviløkonom og har mye erfaring i å veilede oppstartvirksomheter og utvikle forretningsplaner gjennom LEN.

 

Forløser potensial

- Jeg synes det er spennende å arbeide med oppstartideer, og er glad for å kunne fortsette med det i Leiv Eiriksson rådgiving og analyse, sier Håvard Stadsøy. Det store spennet av gode ideer, og variasjonene i tilnærmingene er noe av det som gjør at jeg synes dette er artig.

 

- Og så er det jo masse potensial både forretningsmessig og menneskelig i mange av de ideen som presenteres.  Enten det gjelder kommersialisering av teknologi eller det er nye markeder.

 

Video eller ansikt-til-ansikt

Det mest effektiv er videomøter over Internett, men ønsker etablereren å treffe oss ansikt til ansikt så gjør vi selvsagt det.

 

Leiv Eiriksson rådgiving og analyse har kontor i Havnegata 9 i Trondheim. Møtene bestilles gjennom den digitale portalen «Min veileder».

Share on Facebook
Please reload

Følg oss
Please reload

Arkiv
  • Facebook Basic Square

Tlf: +47 990 05 570 

E-post: post@lera.no

Postadresse: Jæktskippergata 8, 7725 Steinkjer

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 11, 7013 Trondheim

 

Organisasjonsnummer: 946 233 862 MVA

Bankkonto: 4212 32 28205

© Prios Kompetanse 2017-2018