Erfaren strateg


Det ligger mye utviklingskraft i å dele kompetanse og samle kapasiteten. Mette Rostad har gått inn som en del at teamet i Leiv Eiriksson rådgiving og analyse.

- Det er motiverende å være på lag med et større miljø og som har en seriøs og klar næringsutviklingsprofil, sier Mette Rostad. Og et miljø som tør å tenke nytt.

Erfaren

Rostad har 14 års allsidig erfaring fra Aker Solution/Aker Verdal hvorav 6 år i konsernledelsen. Hun har erfaring fra både innkjøp, prosjektstyring, økonomi, daglig ledelse og hatt ansvaret for forretningsutvikling og strategiprosessene.

Det siste decenniet har hun vært selvstendig næringsdrivende og drevet prosjektutvikling. Hun har også en lang styrevervportefølje. Spesielt har hun et hjerte for å bidra til næringsutvikling.

Kunnskapsbasert næringsutvikling

- Jeg liker utfordringer og synes det er spennende måter man tenker på i Leiv Eiriksson rådgiving og analyse, sier Rostad. For det først er man utpreget kunnskapsbasert i det man gjør. For det andre er det viktig å tenke nytt og ha blikket for de nye megatrendene og klare å omsette dem til strategier og forretningsmodeller for næringslivet.

Disruptiv teknologi, digitalisering, globalisering, urbanisering og ubegrenset adgang til informasjon er forhold som vil endre spillereglene i alle bransjer, og skape bransjeglidninger slik at verden aldri blir som før.

Framtida gir muligheter

– Den digitale revolusjonen endrer framtidas arbeidsliv og vil påvirke hvordan vi konkurrerer og forholder oss til våre ansatte, sier Rostad. Teknologiske trender påvirker selskapers konkurransekraft, strukturer og hele verdikjeder.

Det er mange ting vi kan gjøre for være i posisjonere for å møte framtiden. Vi må tørre å se utenfor boksen. Ta de unge på alvor, bli bedre på å dele informasjon og ikke minst sikre at man har kompetanser som jobber på tvers av tidligere avdelinger og fagområder.

- Noe av det vi arbeider med er å benytte erfaringen fra styre og valgkomitéer til å lage en prosess for styreevaluering og valgkomitearbeid, sier den erfarne styrerepresentanten med et lurt smil. Evaluering er en del av det å være kunnskapsorientert og ha kompetanse på utvikling.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square