Slanke pengestrømsanalyser


Cash Flow Monitor er «slanke» pengestrømsanalyser som bedrer lønnsomheten og styrker dialogen med finansinstitusjonene.

- Det er mye å spare på å ha kontroll på betalingsstrømmene, styre likviditeten og ha gunstige renteavtaler, sier seniorrådgiver Bjørn Nordseth, Leiv Eiriksson rådgiving og analyse, som leder utviklingen av produktet Cash Flow Monitor.

Nordseth kommer fra stilling som næringslivsrådgiver i Danske bank og har mye erfaring fra analyser av pengeflyt og pengebindiger.

«Slanke» løsninger

Poenget er å lage hensiktsmessige og «slanke» løsninger (lean cash managment), med digital hjelpemidler i form av visualiserte dashbordoversikt og beslutningsstøtte.

- Altså opplegg hvor bedriftene arbeider kontinuerlig, systematisk og langsiktig for å gjøre små forbedringer som øker lønnsomheten gjennom bedre pengeflyt, sier Nordseth.

- På kort sikt prøver vi ut hva som er hensiktsmessig volum på datagrunnlaget fra bedriften, for å kunne gjennomføre ulike analyser, sier Nordseth. Når bankene gjør slike analyser har man mye av beslutningsgrunnlaget på plass før man begynner gjennom kundeforholdet.

Skreddersydde analyser

Når finansinstitusjonene tar initiativet til analysemøter er det ofte ut fra bankens taps potensiale på kundeforholdet.

- Vi tar utgangspunkt i forbedringsmuligheter for bedriftene, sier Nordseth. Vi skreddersyr kontantstrømsanalysene, avhengig av hva som er virksomhetskritisk for bedriftene. Har man god styring på pengestrømmene gir det også bedre lønnsomhet. Dette vil gi argumentasjonskraft i forhold til kredittinstitusjonene når det gjelder betingelser på lån, innskudd og betalingsbetingelser.

Tjenesten vil være et supplement til regnskapskontor tilbyr vanlige kontantstrømoppstillinger og likviditetsoppstillinger på den måte at vi bidrar til å omsette disse til beslutninger.

Økonomisk beslutningsstøtte

Cash Flow Monitor blir et godt supplement til andre typer økonomisk beslutningstøtte som leasinganalyser, generasjonsskifte, verdifastsettelse og ulike typer selskapsgjennomganger (due diligence), sier daglig leder Joar Nyborg i Leiv Eiriksson rådgivning og analyse (LERA).

LERA har fått støtt fra Inntrøndelag regionalt næringsfond for å utvikle Cash Flow Monitor.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square