Bidrar til svensk-norsk samfunnsentreprenørskap

LERA gir råd til sosiale entreprenører som ledd i et svensk-norsk forskningsprosjekt. I tillegg skal det lages en praktisk håndbok for samfunnsentreprenørskap.

Leiv Eiriksson rådgiving og analyse (LERA) er en av flere norske og svenske bedriftsrådgivere som er med og utvikle virksomhetene som deltar i Interregprosjektet Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap i Norge-Sverige (RESENS) i regi av Nord universitet og Mittuniversitetet.

RESENS-prosjektet har en todelt målsetting: 1) å utvikle sosiale entreprenører og 2) lage kunnskap om samfunnsentreprenørskap. På den måte blir bedriftene «forskningskaniner», samtidig som de får en gylden anledning til å utvikle levedyktige virksomheter.

- Å arbeide med samfunnsentreprenører er både utfordrende og spennende, sier seniorrådgiver Bjørn Bratt i Leiv Eiriksson rådgiving og analyse AS (LERA). Den doble bunnlinja: å ta hensyn til både sosiale mål og økonomiske realiteter byr på mange og annerledes utfordringer enn rendyrket kommersiell innovasjon.

Sosiale og økonomiske mål

- På en måte er det å utvikle virksomheter likt uansett sosiale eller økonomiske målsettinger, sier Bratt. Men samtidig er problemstillingene ganske forskjellig.

- For de som har utelukkende samfunnsgagnlige målsettinger, må vi minne på at alle bedrifter har en «økonomi» uansett hvor ideelle og samfunnsgagnlige de er, sier Bratt.

For virksomheter som har forstått og akseptert de økonomiske realiteter er utfordringene å finne bærekraftige forretningsmodeller, ofte for virksomhet som ikke har noe marked i tradisjonell forstand.

Samfunnsnytte

- Noen ganger er det å skaffe finansieringen nøkkelen for å realisere samfunnsnytten, sier Bratt. Det kan være krevende nok det når mottakerne ikke har betalingsevne eller -vilje, for eksempel ved integrering av fremmedspråklige.

Andre ganger er hjelpetangen det primære, hvor økonomisk virksomhet blir et middel. For eksempel kan rehabilitering, inkludering og hindre marginalisering skje gjennom å drive butikk eller delta i et skjermet arbeidsliv.

Forretningsmodellen er nøkkelen

- I alle tilfellene er forretningsmodellen nøkkelen, sier Bratt. Den største forskjellen på samfunnsentreprenørskap og kommersielt entreprenørskap er at overskudd for eier (utbytte) ikke er hovedmålet. Men økonomisk bærekraft er en forutsetning for å realisere de sosiale målene. Derfor er tradisjonell forretningsutvikling en viktig komponent oppi dette.

Bidrar til kunnskap

- På kunnskapssiden håper vi rådgiverne å kunne bidra til utvikling av en praktisk håndbok for samfunnsentreprenørskap, sier Bratt. Samtidig som forskerne utvikler teoretisk kunnskap som bidrar til at vi alle får økt forståelse for de mange paradoksene vi opplever i dag med vår økonomiske rasjonalitet og kunnskap.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square