Akkreditert som næringsfaglige vurderere

Går du med planer om å etablere egen virksomhet og ønsker å søke NAV om dagpenger under etableringsfasen, trenger du en næringsfaglig vurdering av dine planer.

Leiv Eiriksson Rådgivning og Analyse AS (LERA) sine forretningsutviklere er godkjent til å gjennomføre slike vurderinger. Det koster 1.625 kroner.

- Og vi er lett å komme i kontakt med, sier Joar Nyborg, LERA. Du kan avtale møte via nettportalen Min veileder, så vil vi respondere raskt. Etter en prat gjør vi våre vurderinger som vil danne grunnlag for den videre behandlingen i NAV.

En vurdering av ideen

En næringsfaglig vurdering er en analyse av mulighetene for at en forretningsidé vil gi inntektssikring for etablereren. Men også om prosjektet kan fortrenge allerede etablert virksomhet, og om prosjektet krever både en utviklings- og oppstartsfase.

- Som en del av det å håndtere etablererveiledning i Trondheim kommune gjør vi selvsagt slike vurderinger der, sier Bjørn Bratt. Men vi får etter hvert mange henvendelser fra hele landet.

Kapasitet og gesvinte løsninger

Mange etablerere reagerer negativt på å bli møtt med det som artikuleres som «unødvendig byråkrati» fra det offentlige.

- Men egentlig er det ikke «byråkrati» i betydning omstendelig praksis. Det handler mer om å ha kapasitet, sier Nyborg. Mange offentlige virksomheter er flinke til å finne gesvinte løsninger. NAV for eksempel har akkreditert sånne som oss til å gjøre næringsfaglige vurderinger.

Kanskje refunderes kostnadene?

- Det går an å ta kontakt med kommunen din eller NAV, for å høre om de dekker kostandene med vurdering, sier Bratt. Praksisen er litt forskjellig, men i mange kommuner er de imøtekommende.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square