Online etablererveiledning for kommuner og privatpersoner


Tips og råd for deg som skal bli gründer

Den nettbaserte Minveileder.no drives av Leiv Eiriksson rådgiving og analyse AS (LERA), og kan hjelpe gründere som ikke har tilbud om etablererveiledning i sitt nærområde.

Tjenesten tilbys både som et abonnement for kommuner som et supplement til førstelinjetjenesten og enkelttimer for privatpersoner som trenger råd under oppstart av egen bedrift.

Selvbetjent tjenesteportal

Minveileder.no er en selvbetjent portal både personlig etablererveiledning og næringsfaglige vurdering. I tillegg er det en verktøykasse når det gjelder å utarbeide forretningsplaner og budsjetter.

Kommunal førstelinjetjeneste

Når en kommune abonnerer på Minveileder.no, får alle innbyggerne tilgang til gratis etablererveiledning og næringsfaglig vurdering. Har du spørsmål om dette, kontakt næringsansvarlig i din kommune.

Portalen har også en oversikt over alle landets kommuner sin hjelpetilbud til gründere og etablerere.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square