Viderefører merkevaren Leiv Eiriksson


Bjørn Bratt

LERA viderefører 30 års Leiv Eiriksson-tradisjoner med verdiskaping gjennom nyskaping, innovasjon og entreprenørskap.

Digitalisering, delingsøkonomi og grønn ressurstenking skaper utfordringer og muligheter. Beslutningsprosessene blir mer komplekse.

- LERA ønsker å bidra med beslutningsstøtte for å utvikle forretningsmodeller til nye og veletablerte bedrifter, sier seniorrådgiver Bjørn Bratt.

Sikrer kontinuiteten

Bratt har vært rådgiver i LEN, og er den som er bindeleddet mellom LEN og LERA, gjennom oppkjøpet av en av Leiv Eiriksson-bedriftene.

- Vi viderefører tidligere kundeforhold, fortsetter å betjene nettplattformen «min veileder» og skal forvalte merkenavnet Leiv Eiriksson på beste måte, sier Bratt. Samtidig ser vi framover, og vil øke aktiviteten overfor eksisterende næringsliv og offentlige aktører.

Stolt historie

Ved etableringen var Leiv Eirikssons mål å «Å bidra til verdiskapning og virksomhetsutvikling i norsk nærings- og samfunnsliv gjennom å arbeide for kommersialisering av teknologi- og forskningsbaserte forretningsideer», med tydelige røtter i NTNU/UNiT og SiNTEF sitt kommersialiseringsselskap NYFOTEK.

Siden midten av 1990-tallet har Leiv Eiriksson-navnet vært involvert i det meste av nyskaping knyttet innovasjonsaktivitet og entreprenørskap i Trondheimsregionen, enten navnene har vært Venture Cup, START NTNU, SIVA – for å nevne noen.

Mer forretningsutvikling

Leiv Eiriksson rådgivning og analyse (LERA) viderefører dette arbeidet, med hele Trøndelag som arbeidsområde og forretningsutvikling som nøkkelord.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square