Ny kunnskapsbedrift i Trøndelag


Leiv Eiriksson rådgiving og analyse AS videreutvikler rådgivingsaktivitetene i LEN. Joar Nyborg er daglig leder i den nye bedriften.

Leiv Eiriksson rådgiving og analyse AS viderefører Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN) sin 20-årige rådgivingstjenester. Avdelingsleder Bjørn Bratt i LEN, har fått med seg Joar Nyborg som daglig leder, og satser offensivt på et utvidet tjenestetilbud.

- Vår ambisjon er å utvikle Leiv Eiriksson rådgiving og analyse AS til en ledende tilbyder av beslutningsstøtte, ledelse og innovasjonsbistand i Trøndelag, sier Joar Nyborg. Vi har betydelig erfaring og kompetanse på disse områdene, og skal bidra med både rådgiving og analyser til offentlig og privat næringsliv i regionen. Vi har allerede en rekk oppdrag, og ser fram til å videreutvikle selskapet sammen med gode kunder og ansatte.

Innovasjon, ledelse og beslutningsstøtte

Innovasjon, ledelse og beslutningsstøtte er satsingsområdene. - Innovasjon er den mest direkte videreføringen av dagens virksomhet, sier Bjørn Bratt. I tillegg til å hjelpe oppstartsbedrifter, vil vi bistå i utviklingsprosesser og knoppskyting av etablerte bedrifter med finansieringsbistand, prosessledelse, verktøy- og metodekunnskap.

Tjenester på ledelsesområdet omfatter alt fra styrekurs til prosessbistand og operativ prosjektledelse.

- Utredninger, undersøkelser og evalueringer er eksempler på det å støtte beslutninger, sier Joar Nyborg. Kravet til kunnskapsbaserte beslutninger vil øke framover, og vi tar sikte på å tilby skreddersydde kunnskapsgrunnlag.

Seniorkompetanse

Det nye selskapet vil være i gang fra nyåret 2018. Selskapet har knyttet til seg medarbeidere og samarbeidspartnere, både folk fra Leiv Eiriksson systemet og andre samarbeidspartnere.

Joar Nyborg er utdannet siviløkonom med spesialisering i innovasjon. Han kommer fra stilling som dekan ved Nord universitet, og har tidligere vært leder for Hundset Mølle og Trøndelag Forskning og Utvikling.

Bjørn Bratt er utdannet revisor og har de siste årene arbeidet som rådgiver i Leiv Eiriksson Nyskaping AS. Han har tidligere blant annet vært leder for Kunnskapsparken Nord-Trøndelag.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square