Morten Stene

 
Partner, styremedlem
Utdanning
 • Siviløkonom, Norges handelshøyskole (1976-1980)

 • Høyere avdelings eksamen (HAE) (cand.merc), Norges Handelshøyskole (1989-1991)

Yrkespraksis
 • førsteamanuensis Nord universitet/ Høgskolen i Nord-Trøndelag (1997–) 

 • seniorforsker, forskningsleder og forskningsformidler  Trøndelag Forskning og Utvikling AS  (2008–)

 • studiesjef (konstituert) Høgskolen i Nord-Trøndelag (2005–2008)

 • utviklings- og kommunikasjonsleder Høgskolen i Nord-Trøndelag (2004–2005)

 • informasjonsleder Høgskolen i Nord-Trøndelag (2001–2003)

 • prosjektleder Arena 2017: Verdiskaping i Steinkjer på kort og lang sikt (1998–1999)

 • forsker Nord-Trøndelagsforskning (20 prosent stilling) (1998–2000)

 • stipendiat Norges forskningsråd (1993–1995)

 • amanuensis Høgskolen i Nord-Trøndelag (1984–1997)

 • konsulent I.P.Sharp A/S  (1982–1983)

 • systemkonsulent A/S Computas (1980–1982)

Kompetanser og erfaring
 • spesialområder

  • markedsføring, forretningsutvikling, kommunikasjon, tjenestedesign og operativ innholdsmarkedsføring.

 • betydelig utrednings- og analyseerfaring

 • erfaren prosjektleder

 • stort antall faglige publikasjoner - se detaljer på Cristin

 • prosjektleder Etablerersentral Innherred (1996–1997)

 • prosjektleder Arena 2017: verdiskaping i Steinkjer

Tlf: +47 990 05 570 

E-post: post@lera.no

Postadresse: Hamnegata 20, 7714 Steinkjer

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 11, 7013 Trondheim

 

Organisasjonsnummer: 946 233 862 MVA

Bankkonto: 4212 32 28205