Ledelse

… å få noe gjort!

Tidsbegrenset operativ ledelse og spesialistkompetanse kan være hensiktsmessig for å frikoble seg fra driftsoppgaver.

Interimledelse

Tidsavgrensede ledere er en god løsning når permanent rekruttering er vanskelig på kort sikt eller at situasjonen er midlertidig og kreves andre kvalifikasjoner enn bedriften har innomhus. Gjennomføringskraften økes når interimlederen går inn i formelle posisjoner hos kunden. 

Leiv Eiriksson rådgiving og analyse (LERA) har et nettverk av potensielle lederkandidater avhengig av type oppgaver.

LERA har også kapasitet, kompetanse og erfaring for å gjennomføre store og små prosjekter og prosesser. Slike prosesser er ofte individuell og må skreddersys, vi bidrar gjerne i planleggingsfasen også.  

 

Styrearbeid

Styrekurs og styreverv kan også være en del av lederstyrkingen vi kan bidra med.