Innovasjon og rådgiving

… et kompetent utenifra-blikk!

Innovasjon og utviklingsarbeid handler om å prioritere mellom alternativer. Mange har nytte av et blikk «utenfra» i slike prosesser.

Alle virksomheter må tilpasse seg endringer i omgivelsene og være i forkant med nye løsninger. Utvikling handler om å finne gjennomførbare løsninger på konkrete utfordringer. En strategisk beslutning handler like mye om å velge bort som å velge. Her kan et eksternt blikk være verdifullt.

Innovasjonsrådgiving

LERA tilbyr kunnskapsbasert strategirådgivning.  Vi tilpasser framgangsmåtene og skreddersyr analyser til kundenes behov og målsettinger. I dette arbeidet kombinerer strategisk og økonomifaglige kompetanse med data fra både egne undersøkelser og tilgjengelige data. LERA har også senior kompetanse for sparring og prosessfasilitering.

Prosjektutvikling

LERA kan også bistå i utvikling av prosjekter, både når det gjelder etablering, søknader om eksterne økonomisk støtte (SkatteFunn, Innovasjon Norge) og ledelse av selve arbeidet.

Etablererveiledning

Har du en god forretningside kan vil hjelpe deg å utvikle denne. Leiv Eiriksson selskapene har bidratt på over tusen forretningsideer og utviklet «Min veileder» som verktøy for tidlige vurderinger av forretningsideen. 

​LERA har mye erfaring med utfordringer gründere og nystartede virksomheter står overfor. Våre medarbeidere kan mye om forretningsmodeller, strategier og det å korte ned tiden fram mot positiv kontantstrøm. 

Bjørn Bratt, LERA, Leiv Eirikson rådgiving og analyse