Vi har/har hatt lederroller/styreverv i virksomheter som: