August 3, 2018

Interimleder ble løsningen for Steinkjerbygg KF.

Joar Nyborg er engasjert som daglig leder av Steinkjerbygg fra torsdag 2. august 2018 i 80 prosent stilling. Han er utleid av Leiv Eiriksson rådgivning og analyse (LERA).

Trenger mer tid - innleie løsningen

– Vi trenger med...

Please reload

Arkiv
Please reload

Tlf: +47 990 05 570 

E-post: post@lera.no

Postadresse: Jæktskippergata 8, 7725 Steinkjer

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 11, 7013 Trondheim

 

Organisasjonsnummer: 946 233 862 MVA

Bankkonto: 4212 32 28205

© Prios Kompetanse 2017-2018