April 12, 2018

Det ligger mye utviklingskraft i å dele kompetanse og samle kapasiteten. Mette Rostad har gått inn som en del at teamet i Leiv Eiriksson rådgiving og analyse.

- Det er motiverende å være på lag med et større miljø og som har en seriøs og klar næringsutviklingsprofil, si...

Please reload

Arkiv
Please reload

Tlf: +47 990 05 570 

E-post: post@lera.no

Postadresse: Jæktskippergata 8, 7725 Steinkjer

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 11, 7013 Trondheim

 

Organisasjonsnummer: 946 233 862 MVA

Bankkonto: 4212 32 28205

© Prios Kompetanse 2017-2018