January 31, 2018

LERA gir råd til sosiale entreprenører som ledd i et svensk-norsk forskningsprosjekt. I tillegg skal det lages en praktisk håndbok for samfunnsentreprenørskap. 

Leiv Eiriksson rådgiving og analyse (LERA) er en av flere norske og svenske bedriftsrådgivere som er med og...

January 24, 2018

Går du med planer om å etablere egen virksomhet og ønsker å søke NAV om dagpenger under etableringsfasen, trenger du en næringsfaglig vurdering av dine planer.  

Leiv Eiriksson Rådgivning og Analyse AS (LERA) sine forretningsutviklere er godkjent til å gjennomføre slike...

January 21, 2018

LERA AS driver etablerertjenester for Trondheim kommune.

Gjennom den digitale portalen Min veileder leverer Leiv Eiriksson Rådgivning og Analyse AS (LERA AS) tjenestene etablererveiledning og næringsfaglig uttalelse for NAV for Trondheim kommune.

Ansikt til ansikt –...

January 5, 2018

Forretningsutviklerne hos Leiv Eiriksson rådgiving og analyse (LERA) gir kvalifiserte råd og tips via Internett, enten det gjelder forretningsideen, drift av virksomheten eller kommersialisering.

- På våre veiledningstimer får du svar på både praktiske og strategiske sp...

January 4, 2018

Tips og råd for deg som skal bli gründer

Den nettbaserte Minveileder.no drives av Leiv Eiriksson rådgiving og analyse AS (LERA), og kan hjelpe gründere som ikke har tilbud om etablererveiledning i sitt nærområde. 

Tjenesten tilbys både som et abonnement for kommuner som...

January 3, 2018

LERA viderefører 30 års Leiv Eiriksson-tradisjoner med verdiskaping gjennom nyskaping, innovasjon og entreprenørskap.

Digitalisering, delingsøkonomi og grønn ressurstenking skaper utfordringer og muligheter. Beslutningsprosessene blir mer komplekse.

- LERA ønsker å bidra...

Please reload

Arkiv
Please reload

Tlf: +47 990 05 570 

E-post: post@lera.no

Postadresse: Jæktskippergata 8, 7725 Steinkjer

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 11, 7013 Trondheim

 

Organisasjonsnummer: 946 233 862 MVA

Bankkonto: 4212 32 28205

© Prios Kompetanse 2017-2018