Forretningsutvikler i Trondheim

Håvard Stadsøy er Leiv Eiriksson rådgiving og analyse sitt trondheimsansiktet for Trondheim kommunes etablerere som ønsker ansikt til ansikt møter for å diskutere potensielle forretningsideer. Stadsøy kommer fra LEN, og en av medarbeiderne som er med over til Leiv Eiriksson rådgiving og analyse. Han har utdannet siviløkonom og har mye erfaring i å veilede oppstartvirksomheter og utvikle forretningsplaner gjennom LEN. Forløser potensial - Jeg synes det er spennende å arbeide med oppstartideer, og er glad for å kunne fortsette med det i Leiv Eiriksson rådgiving og analyse, sier Håvard Stadsøy. Det store spennet av gode ideer, og variasjonene i tilnærmingene er noe av det som gjør at jeg synes

Arkiv

Tlf: +47 990 05 570 

E-post: post@lera.no

Postadresse: Jæktskippergata 8, 7725 Steinkjer

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 11, 7013 Trondheim

 

Organisasjonsnummer: 946 233 862 MVA

Bankkonto: 4212 32 28205

© Prios Kompetanse 2017-2018