Erfaren strateg

Det ligger mye utviklingskraft i å dele kompetanse og samle kapasiteten. Mette Rostad har gått inn som en del at teamet i Leiv Eiriksson rådgiving og analyse. - Det er motiverende å være på lag med et større miljø og som har en seriøs og klar næringsutviklingsprofil, sier Mette Rostad. Og et miljø som tør å tenke nytt. Erfaren Rostad har 14 års allsidig erfaring fra Aker Solution/Aker Verdal hvorav 6 år i konsernledelsen. Hun har erfaring fra både innkjøp, prosjektstyring, økonomi, daglig ledelse og hatt ansvaret for forretningsutvikling og strategiprosessene. Det siste decenniet har hun vært selvstendig næringsdrivende og drevet prosjektutvikling. Hun har også en lang styrevervportefølje. S

Arkiv

Tlf: +47 990 05 570 

E-post: post@lera.no

Postadresse: Jæktskippergata 8, 7725 Steinkjer

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 11, 7013 Trondheim

 

Organisasjonsnummer: 946 233 862 MVA

Bankkonto: 4212 32 28205

© Prios Kompetanse 2017-2018