Bidrar til svensk-norsk samfunnsentreprenørskap

LERA gir råd til sosiale entreprenører som ledd i et svensk-norsk forskningsprosjekt. I tillegg skal det lages en praktisk håndbok for samfunnsentreprenørskap. Leiv Eiriksson rådgiving og analyse (LERA) er en av flere norske og svenske bedriftsrådgivere som er med og utvikle virksomhetene som deltar i Interregprosjektet Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap i Norge-Sverige (RESENS) i regi av Nord universitet og Mittuniversitetet. RESENS-prosjektet har en todelt målsetting: 1) å utvikle sosiale entreprenører og 2) lage kunnskap om samfunnsentreprenørskap. På den måte blir bedriftene «forskningskaniner», samtidig som de får en gylden anledning til å utvikle levedyktige virksomheter. -

Akkreditert som næringsfaglige vurderere

Går du med planer om å etablere egen virksomhet og ønsker å søke NAV om dagpenger under etableringsfasen, trenger du en næringsfaglig vurdering av dine planer. Leiv Eiriksson Rådgivning og Analyse AS (LERA) sine forretningsutviklere er godkjent til å gjennomføre slike vurderinger. Det koster 1.625 kroner. - Og vi er lett å komme i kontakt med, sier Joar Nyborg, LERA. Du kan avtale møte via nettportalen Min veileder, så vil vi respondere raskt. Etter en prat gjør vi våre vurderinger som vil danne grunnlag for den videre behandlingen i NAV. En vurdering av ideen En næringsfaglig vurdering er en analyse av mulighetene for at en forretningsidé vil gi inntektssikring for etablereren. Men også om

Førstelinjetjeneste for Trondheim kommune

LERA AS driver etablerertjenester for Trondheim kommune. Gjennom den digitale portalen Min veileder leverer Leiv Eiriksson Rådgivning og Analyse AS (LERA AS) tjenestene etablererveiledning og næringsfaglig uttalelse for NAV for Trondheim kommune. Ansikt til ansikt – gjerne på Internett Her kan potensielle etablerer bestille møter på nettet og får en første prat om hvordan man skal tenke, og hva man bør gjøre framover mot en eventuell bedriftsetablering. - Det mest effektiv er videomøter over Internett, men ønsker etablereren å treffe oss ansikt til ansikt så gjør vi selvsagt det, sier seniorrådgiver Bjørn Bratt, Leiv Eiriksson Rådgivning og Analyse AS. Kjappe avklaringer I 2017 gjennomførte

Gründerhjelp på Internett

Forretningsutviklerne hos Leiv Eiriksson rådgiving og analyse (LERA) gir kvalifiserte råd og tips via Internett, enten det gjelder forretningsideen, drift av virksomheten eller kommersialisering. - På våre veiledningstimer får du svar på både praktiske og strategiske spørsmål om å starte egen bedrift, sier Bjørn Bratt, Leiv Eriksson rådgiving og analyse. Terskelen er lav, og du trenger ikke å ha forretningsideen klar før du henvender deg til oss via minveielder.no. Vi hjelper deg med spørsmål, i alle faser av oppstarten. Hjelp til gründere i alle faser - Vi vet at å diskutere med noen kan komme til nytte når du jobber med gründerideer, sier Bratt. Det er sjelden det ferdige produktet eller t

Online etablererveiledning for kommuner og privatpersoner

Tips og råd for deg som skal bli gründer Den nettbaserte Minveileder.no drives av Leiv Eiriksson rådgiving og analyse AS (LERA), og kan hjelpe gründere som ikke har tilbud om etablererveiledning i sitt nærområde. Tjenesten tilbys både som et abonnement for kommuner som et supplement til førstelinjetjenesten og enkelttimer for privatpersoner som trenger råd under oppstart av egen bedrift. Selvbetjent tjenesteportal Minveileder.no er en selvbetjent portal både personlig etablererveiledning og næringsfaglige vurdering. I tillegg er det en verktøykasse når det gjelder å utarbeide forretningsplaner og budsjetter. Kommunal førstelinjetjeneste Når en kommune abonnerer på Minveileder.no, får alle in

Viderefører merkevaren Leiv Eiriksson

LERA viderefører 30 års Leiv Eiriksson-tradisjoner med verdiskaping gjennom nyskaping, innovasjon og entreprenørskap. Digitalisering, delingsøkonomi og grønn ressurstenking skaper utfordringer og muligheter. Beslutningsprosessene blir mer komplekse. - LERA ønsker å bidra med beslutningsstøtte for å utvikle forretningsmodeller til nye og veletablerte bedrifter, sier seniorrådgiver Bjørn Bratt. Sikrer kontinuiteten Bratt har vært rådgiver i LEN, og er den som er bindeleddet mellom LEN og LERA, gjennom oppkjøpet av en av Leiv Eiriksson-bedriftene. - Vi viderefører tidligere kundeforhold, fortsetter å betjene nettplattformen «min veileder» og skal forvalte merkenavnet Leiv Eiriksson på beste måt

Arkiv

Tlf: +47 990 05 570 

E-post: post@lera.no

Postadresse: Jæktskippergata 8, 7725 Steinkjer

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 11, 7013 Trondheim

 

Organisasjonsnummer: 946 233 862 MVA

Bankkonto: 4212 32 28205

© Prios Kompetanse 2017-2018