Ny kunnskapsbedrift i Trøndelag

Leiv Eiriksson rådgiving og analyse AS videreutvikler rådgivingsaktivitetene i LEN. Joar Nyborg er daglig leder i den nye bedriften. Leiv Eiriksson rådgiving og analyse AS viderefører Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN) sin 20-årige rådgivingstjenester. Avdelingsleder Bjørn Bratt i LEN, har fått med seg Joar Nyborg som daglig leder, og satser offensivt på et utvidet tjenestetilbud. - Vår ambisjon er å utvikle Leiv Eiriksson rådgiving og analyse AS til en ledende tilbyder av beslutningsstøtte, ledelse og innovasjonsbistand i Trøndelag, sier Joar Nyborg. Vi har betydelig erfaring og kompetanse på disse områdene, og skal bidra med både rådgiving og analyser til offentlig og privat næringsliv i regio

Arkiv

Tlf: +47 990 05 570 

E-post: post@lera.no

Postadresse: Jæktskippergata 8, 7725 Steinkjer

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 11, 7013 Trondheim

 

Organisasjonsnummer: 946 233 862 MVA

Bankkonto: 4212 32 28205

© Prios Kompetanse 2017-2018