LERA as

... utviklingskraft og business verdi

Rådgiving og ledelse

  • Forretningsledelse (for hire)

  • Prosess- og prosjektledelse

  • Rådgiving og forretningsutvikling

 

Analyser og undersøkelser

  • Faktabasert beslutningsunderlag

  • Markedsundersøkelser og  evalueringer

  • Konsept- og investeringsanalyser

 

Investeringer og lederskap

  • Kompetanse og kapasitet

  • Utvikling og endring

  • Kapital

​​​