LERA AS 

... utviklingskraft til bedrifter, organisasjoner og myndigheter

Utvikling og rådgiving

Forretningsutvikling for oppstartbedrifter og etablerte virksomheter. Restrukturering, utvikling og strategiarbeid i form av faglig bistand, prosessfasilitering og prosjektutvikling.

Beslutningsstøtte

Skreddersydde faktabaserte beslutningsunderlag i form av evalueringer, undersøkelser, utredninger og analyser.

Ledelse

Tidsbegrenset operativ ledelse (interimledelse), prosess- og prosjektledelse, styrekurs og omstillings- og strategiarbeid.​

Etablererveiledning

Aktuelt

Tlf: +47 990 05 570 

E-post: post@lera.no

Postadresse: Jæktskippergata 8, 7725 Steinkjer

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 11, 7013 Trondheim

 

Organisasjonsnummer: 946 233 862 MVA

Bankkonto: 4212 32 28205

© Prios Kompetanse 2017-2018